[ KÖMƏK ]
TEZ-TEZ VERİLƏN SUALLAR
Investyn nədİr? [01]
Investyn 500 AZN-dən başlayan məbləğlə daşınmaz əmlaka sərmayə yatırıb gəlİr qazanmağa İmkan yaradan platformadır.
Kİmlər İnvestİsİya edə bİlər?[02]
18 yaşı tamam olmuş hər bİr Azərbaycan vətəndaşı platformada qeydİyyatdan keçə və İstədİyİ layİhəyə sərmayə yatıra bİlər.
Necə gəlİr əldə edəcəm? [03]
Bİz bazarda İnvestİsİya potensİalı ən yüksək olan əmlakları seçİb platformada yerləşdİrİrİk. Sİz bu əmlaklara İnvestİsİya edərək əmlakın daha baha satılmasından və ya İcarəyə verİlməsİndən gəlİr əldə edəcəksİnİz.
Hüquqİ şərtlər necə tənzİmlənəcək? [04]
Sİz İnvestİsİya edərkən investyn İlə müqavİlə İmzalayacaqsınız. Müqavİləyə əsasən bİz sİzİn İnvestİsİya etdİyİnİz mənzİlİn alışını və satışını (və ya İcarəsİnİ) həyata keçİrəcəyİk. Əldə olunan gəlİrİ İsə sİzİn platformadakı hesabınıza köçürəcəyİk.
Nə qədər gəlİr əldə edəcəm? [05]
Gəlİrİnİz İnvestİsİya etdİyİnİz layİhədən, İnvestİsİya strategİyanızdan və dİgər səbəblərdən asılı olaraq 80%-ə qədər qalxa bİlər.
İnvestİsİya etdİkdən sonra nə baş verİr? [06]
Sİz İnvestİsİya etdİkdən sonra sİzİn İnvestİsİya məbləğİnİz mənzİlİn alınması üçün lazım olan məbləğə əlavə olunur və sİzİn platformadakı hesabınızda əks olunur. Lazım olan məbləğ toplandıqdan sonra bİz mənzİlİn alınmasını həyata keçİrİrİk və mənzİl sİzİn İnvestİsİya portfolİonuza əlavə olunur.
Platformaya necə güvənə bİlərəm? [07]
Investyn platforması PAŞA Bank tərəfİndən dəstəklənən və sözügedən fəalİyyətlə məşğul olmağa hüquqİ əsası olan rəsmİ şİrkətdİr.
Nə qədər xİdmət haqqı ödəyəcəm? [08]
Platforma tərəfİndən tutulan xİdmət haqqı 5%-dən başlayaraq sİzİn gəlİr faİzİnİzdən asılı olaraq dəyİşəcək. Gəlİr faİzİnİz artdıqca xİdmət haqqı da ona uyğun şəkİldə artacaq. Şəffaflığı təmİn etmək üçün İnvestİsİyanızdan gələn gəlİr və tutulan məbləğlər sİzə hesabat formasında göndərİləcək.
Platformadakı layİhənİn etİbarlılığına necə İnanım? [09]
Platformada yerləşdİrİlən əmlaklar bazarda olan ən etİbarlı tİkİntİ şİrkətlərİ tərəfİndən İnşa olunan bİnalardır. Əmlaklar platformada yerləşdİrİlməmİşdən öncə ekspertlərİmİz tərəfİndən yoxlanılır və təsdİqlənİr.
Mİnİmal İnvestİsİya məbləğİ nə qədərdİr? [10]
İnvestorlar layİhədən asılı olaraq 500 AZN-dən başlayan məbləğlə İnvestİsİya edə bİlərlər.
Bİr neçə əmlaka İnvestİsİya edə bİlərəmmİ? [11]
Bəlİ, İstədİyİnİz sayda əmlaka İnvestİsİya edə bİlərsİnİz.
Gəlİrİmİ necə əldə edəcəm? [12]
Gəlİrİnİz layİhənİn sonunda mənzİl satıldıqdan sonra platformadakı hesabınızda əks olunacaq. İstəyİnİzə uyğun olaraq həmİn gəlİrİ öz bank hesabınıza köçürə, həmçİnİn, yenİdən İnvestİsİya edə bİlərsİnİz.
Investyn İlə İnvestİsİyanın hansı rİsklərİ mövcuddur? [13]
Tİkİntİ şİrkətİ layİhənİ təhvİl verməməsİ rİskİ mövcuddur. Bu rİskİ mİnİmuma endİrmək üçün
bİz bazarda ən etİbarlı tİkİntİ şİrkətlərİ İlə partnyorluq edİrİk. Həmçİnİn, sİzİn İnvestİsİyanızın yalnız bİr hİssəsİ (20%-30%) tİkİntİ şİrkətİnə öncədən ödənİlİr. YəNİ İnvestİsİyanızın yalnız bİr hİssəsİ mİnİmal rİsk altında olur. Daşınmaz əmlaka edİlən bütün İnvestİsİyalarda olduğu kİmİ mənzİlİn satışında gecİkmələr ola bİlər.
Daşınmaz əmlak qiymətləri aşağı düşə bilər. Statiskaya əsasən Azərbaycanda son illərdə daşınmaz əmlakın qiymətlərində yalnız artış müşahidə olunub. Lakin kiçik də olsa qiymətin aşağı düşməsi riski mövcuddur.
CONTACT US DEBUT OF NEW MATERIALS AND TECHNIQUES INSPIRED ARCHITECTS TO BREAK AWAY
[ BİZİMLƏ ƏLAQƏ ]
BİZİMLƏ ƏLAQƏ
SUPPORT@INVESTYN.ME
+994 50 253 51 02