DAŞINMAZ ƏMLAK
İNVESTİSİYASI
[ 2022-dən bəri ]
  1. BÜNÖVRƏ MƏRHƏLƏSİNDƏ OLAN MƏNZİLLƏRDƏN BİRİNİ VƏ YA BİR NEÇƏSİNİ SEÇİN
  2. 500 AZN-DƏN BAŞLAYAN MƏBLƏĞLƏ MƏNZİLƏ İNVESTİSİYA EDİN
  3. MƏNZİLİN DAHA BAHA SATIŞINDAN GƏLİR ƏLDƏ EDİN
+
“DAŞINMAZ ƏMLAKA İNVESTİSİYA ARTIQ HAMIYA ƏLÇATANDIR”
NİYƏ BİZ?
Yüksək gəlir
DİGƏR İNVESTİSİYA NÖVLƏRİNDƏN FƏRQLİ OLARAQ INVESTYN İLƏ SİZ 100%-Ə QƏDƏR GƏLİRLİLİK ƏLDƏ EDƏ BİLƏRSİNİZ
[01]
Sadə sənədləşmə
BİZİMLƏ SİZ BİR NEÇƏ DƏQİQƏ ƏRZİNDƏ TAM ONLAYN FORMADA MÜQAVİLƏ İMZALAYARAQ İNVESTİSİYA EDƏ BİLƏRSİNİZ
[03]
Minimal investisiya
INVESTYN SİZƏ 500 AZN-DƏN BAŞLAYAN MƏBLƏĞLƏ İNVESTİSİYA ETMƏYƏ
İMKAN VERİR
[02]
Minimal risk
INVESTYNDƏ SİZ EKSPERTLƏR TƏRƏFİNDƏN YOXLANILAN VƏ İNVESTİSİYA RİKSKİ ƏN AZ OLAN LAYİHƏLƏRƏ SƏRMAYƏ YATIRIRSINIZ
[04]
+
[ PROSES ]
NECƏ İŞLƏYİR?
ADDIM 1: QEYDİYYAT
PLATFORMADA QEYDİYYATDAN KEÇİN VƏ MƏLUMATLARINIZI TƏSDİQLƏYİN.
ADDIM 2: KİÇİK MƏBLƏĞLƏ İNVESTİSİYA
SİYAHIDAN DAŞINMAZ ƏMLAKI SEÇİN, İSTƏDİYİNİZ MƏBLƏĞLƏ İNVESTİSİYA EDİN VƏ ƏMLAK ÜZRƏ ƏLDƏ EDİLƏN GƏLİRİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİNDƏ PAY ƏLDƏ EDİN.
500
[ MİNİMAL İNVESTİSİYA MƏBLƏĞİ]
ADDIM 3: İNVESTİSİYANIZI İZLƏYİN
PLATFORMADAKI HESABINIZDA İNVESTİSİYANIZIN HANSI MƏRHƏLƏDƏ OLDUĞUNU VƏ GƏLİRİNİZİ İZLƏYİN.
ADDIM 4: GƏLİRİNİZİ HESABINIZA KÖÇÜRÜN
ƏLDƏ OLUNAN GƏLİR SİZİN PLATFORMADAKI HESABINIZDA OLACAQ. SİZ İSƏ GƏLİRİNİZİ PLATFORMADAKI HESABINIZDAN BANK HESABINIZA KÖÇÜRƏ VƏ YA YENİDƏN İNVESTİSİYA EDƏ BİLƏRSİNİZ.
AKTİV LAYİHƏLƏR
[ Park yasamal 2 ]
76,138 AZN
mƏNZİL Krİstal Abşeron tİkİntİ ŞİRKƏTİ TƏRƏFİNDƏN TİKİLƏN PARK YASAMAL 2 LAYİHƏSİNDƏ YERLƏŞİR.
Daha ətraflı
[ KRİSTAL ABŞERON ]
106,384 AZN
Mənzİl üzrə plan: Mənzİlİn 2024-cİ İlİn 3-cü rübündə bİna təhvİl verİldİkdən X MÜDDƏT sonra satılması planlaşdırılır.
Daha ətraflı
[ KÖMƏK ]
TEZ-TEZ VERİLƏN SUALLAR
Investyn nədİr? [01]
Investyn 500 AZN-dən başlayan məbləğlə daşınmaz əmlaka sərmayə yatırıb gəlİr qazanmağa İmkan yaradan platformadır.
Kİmlər İnvestİsİya edə bİlər?[02]
18 yaşı tamam olmuş hər bİr Azərbaycan vətəndaşı platformada qeydİyyatdan keçə və İstədİyİ layİhəyə sərmayə yatıra bİlər.
Necə gəlİr əldə edəcəm? [03]
Bİz bazarda İnvestİsİya potensİalı ən yüksək olan əmlakları seçİb platformada yerləşdİrİrİk. Sİz bu əmlaklara İnvestİsİya edərək əmlakın daha baha satılmasından və ya İcarəyə verİlməsİndən gəlİr əldə edəcəksİnİz.
Hüquqİ şərtlər necə tənzİmlənəcək? [04]
Sİz İnvestİsİya edərkən investyn İlə müqavİlə İmzalayacaqsınız. Müqavİləyə əsasən bİz sİzİn İnvestİsİya etdİyİnİz mənzİlİn alışını və satışını (və ya İcarəsİnİ) həyata keçİrəcəyİk. Əldə olunan gəlİrİ İsə sİzİn platformadakı hesabınıza köçürəcəyİk.
KONSULTASİYA VƏ YA DAHA ƏTRAFLI MƏLUMAT ÜÇÜN ELƏ İNDİ BİZİMLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN
[ BİZİMLƏ ƏLAQƏ ]
ƏLAQƏ
E: SUPPORT@INVESTYN.ME
T: +994 50 253 51 02